شهر سی دی شاپ

نرم افزارهای کودکان

لوح هوشمند آرین
لوح هوشمند آرین آموزش الفبا - آموزش اعداد - آموزش اشکال - مفاهیم ریاضی شناخت اعضای بدن - آشنایی با تغذیه سالم - آموزش نکات ایمنی - اعلام زمان خواب و تغذیه کودک !
11,890 تومان
لوح هوشمند آرین
لوح هوشمند آرین اموزش مفاهیم با نمایش تصویر و صدا زدن نام کودک، اعلام زمان خواب و تغزیه کودک، صدا کردن کودک در صورت عدم توجه، غیر فعال شدن نرم افزار در ساعات دلخواه والدین، اموزش الفبا، اعداد، اشکال و ...
18,890 تومان
لوح کودکیار آرین
لوح کودکیار آرین کنترل هوشمندانه‌ی فعالیت‌های کودک در طول شبانه‌روز -امتیازدهی نرم‌افزار به کودک در صورت انجام فعالیت‌های شایسته -تشویق به مصرف مواد غذایی مفید در صورت عدم تمایل کودک به آنها -اعطای جعبه‌های جادویی به عنوان جایزه در صورت کسب امتیاز لازم
14,890 تومان